دوشنبه 5 آبان 1399   01:09:26
ســـرپـرسـت مـعـاونت اداره كـــل مـالـي 


نام و نام خانوادگي: امير حسين دهستاني منفرد
تاريخ تولد :1359
شماره تماس:02635892202

سوابق تحصيلي: 
كارشناسي مهندسي صنايع
كارشناسي ارشد مديريت 

سوابق شغلي:

مسئول فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعات مديريت سازمان موتوري شهرداري كرج
كارشناس تهاتر و تملك اداره كل مالي شهرداري كرج
كارشناس خزانه داري اداره كل مالي شهرداري كرج
مسئول خزانه داري اداره كل مالي شهرداري كرج
مسئول بررسي هاي فني اداره كل مالي شهرداري كرج
سرپرست معاونت اداره كل مالي 
تلفن تماس: 32279036- 35892954
نمابر: 32279136


 رئيــــس اداره كـارپـردازينام و نام خانوادگي:
نيما گل محمدي
تاريخ تولد :
1356
شماره تماس: 09121695181


سوابق تحصيلي:
فوق ديپلم حسابداري


سوابق شغلي:
مسئول كارپردازي سازمان پاركها شهرداري كرج
رئيس اداره كارپردازي شهرداري كرج


 


رئـيـــس اداره مــاليـاتـي و بانـكي


 
نام و نام خانوادگي: محمد حسين زارع
تاريخ تواد:1359
شماره تماس: 09126187145

سوابق تحصيلي: ليسانس حسابداري و حسابرسي

سوابق شغلي:
رئيس اداره حسابداري شهرداري منطقه 6 شهرداري كرج
رئيس اداري و مالي شهرداري منطقه 5 شهرداري كرج
مدير مالي منطقه 2 شهرداري كرج
رئيس اداره حسابداري شهرداري كرج
عضو كميسيون معاملات متوسط شهرداري منطقه 2 و 5 شهرداري كرج
رئيس اداره مالياتي و بانكي شهرداري كرجرئــيس اداره حــقـوق و دســتمـــزدنام و نام خانوادگی: مريم بيرانوند
تاریخ تولد:1359


سوابق تحصيلي:
كارشناس اقتصاد بازرگاني دانشگاه آزاد اراك


سوابق شغلي:
كارشناس مالي در شهرداري منطقه 9 شهرداري كرج
كارشناس بودجه و اعتبارات مركز، شهرداري كرج
كارشناس حقوق و دستمزد مركز،شهرداري كرج
رئيس اداره حقوق و دستمزد شهرداري كرج
 

رئيــس اداره حـسابـداري شـهـرداري مـركـز

نام و نام خانوادگي:كامران رمضاني
تاريخ تولد:1348
شماره تماس:09121860701

سوابق تحصيلي
كارداني مخابرات
كارشناسي حسابداري صنعتي
دانشجوي ترم آخر فوق ليسانس مديريت صنعتي
سوابق شغلي:

عضو كميسيون معاملات عمده و متوسط سازمان خدمات موتوري
عضو كميسيون معاملات متوسط شهرداري مركز
مشاور مالي سازمان خدمات موتوري شهرداري كرج
كارشناس حسابرسي شهرداري مركز
حسابرس سازمان حمل و نقل بار مسافر شهرداري كرج
حسابرس شهرداري منطقه 7 شهرداري كرج
حسابرس سازمان ميادين شهرداري كرج
حسابرس شهرداري منطقه 8 شهرداري كرج

مسئول كارگروه بيمه شهرداري مركز
رئيس اداره حسابداري شهرداري مركز
مدير مالي سازمان خدمات موتوري شهرداري كرج
معاون فني و اجرايي سازمان خدمات موتوري شهرداري كرج
معاون مالي و اداري (ذي حساب) سازمان خدمات موتوري شهرداري كرج

 
 
 مــدیر کــل  امــور مـالـی    


نام و نام خانوادگی: علی عابدی
تاریخ تولد:1354
شماره تماس:09124690049
سوابق تحصیلی:
آخرین مدرک تحصیلی:فوق لیسانس حسابداری

سوابق شغلی:
 کارشناس درآمد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج
رئیس امور مالی و درآمد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج
معاون اداری مالی سازمان آتش نشانی و خدمان ایمنی شهرداری کرج
معاون اداری مالی سازمان زیباسازی شهرداری کرج
رئیس اداری مالی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری کرج
رئیس امور مالی و درآمد سازمن ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج
رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج
مدیرکل مالی شهرداری کرج


 
1
تعداد بازديد اين صفحه: 31177
تعداد بازديد کنندگان سايت: 36867486 تعداد بازديد زيرپورتال: 281912 اين زيرپورتال امروز: 28 سایت در امروز: 1902 اين صفحه امروز: 1