اخبار
پویا شدن اقتصاد شهری در سایه تعامل با بانک شهر
جذب درآمد نقدی تیرماه شهرداری کرج بیش از ۹۰ درصد است
کارگروه تامین مالی پروژه مترو برگزار شد
عملکرد حوزه درآمد و نوسازی مناطق ارزیابی می شود
رشد ۲/۲ برابری درآمد نقد و تهاتر شهرداری کرج در سه ماهه نخست امسال