اخبار
جلسه رفع مغایرت حق بیمه 
  • 1399/7/1 سه‌شنبه جلسه رفع مغایرت حق بیمه 
    برگزاری جلسه رفع مغایرت حق بیمه  ناشی از محاسبات فنی ریاضی لیست های حقوق ماهیانه پرسنل در شعب تأمین اجتماعی